سيستم صوتي
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦  

سلام. در چند روز گذشته بدليل بيماري صدايم را از دست داده بودم.

صبح كه به اداره آمدم يك تكه كاغذ برداشتم و نوشتم:

«سلام. با عرض معذرت صدايم گرفته و نمي توانم صحبت كنم.

لطفا اين برگه را پس از مطالعه عودت دهيد تا در اختيار ديگران قرار گيرد!»

هرکس وارد اتاق می شد برگه را دستش می دادم.

امروز صبح طبق معمول وقتی که من بیدار شدم همه خواب بودند. می خواستم ببینم صدایم بهتر شده یا نه. همانجا توی رختخواب نشستم: الو یک دو سه چهار....آزمایش می شود...آزمایش کیفیت سیستم صوتی......یک دو سه چهار.......

بی فایده بود.امروز هم سیستم صوتی ما خراب است. باید بگردم برگه دو سه روز پیش را پیدا کنم و روی میزم بگذارم.