« حقیقت همیشه زنده »
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧  

 درد خواهم دوا نمی خواهم

غصه خواهم نوا نمی خواهم

 

عاشقم عاشقم مریض تو ام 

زین مرض من شفا نمی خواهم

 

من جفایت به جان خریدارم 

از تو ترک جفا نمی خواهم

 

از تو جانا جفا وفا باشد 

پس دگر من وفا نمی خواهم

 

تو "صفا"ی منی و "مروه" من 

"مروه" را با "صفا" نمی خواهم

 

صوفی از وصل دوست بی خبر است 

صوفی بی صفا نمی خواهم

 

تو دعای منی ، تو ذکر منی 

ذکر و فکر و دعا نمی خواهم

 

هر طرف رو کنم تویی قبله 

قبله ، قبله نما نمی خواهم

 

هر که را بنگری فدایی توست 

من فدایم فدا نمی خواهم

 

همه آفاق روشن از رخ توست 

ظاهری جای پا نمی خواهم

 

« حضرت روح الله »

 

حضرت امام

ستاره بی‏غروب

ای آفتاب شیفته یک نظاره ات
یعقوب من! غروب ندارد ستاره ات

 زخم زبان شنیده ای از نابرادران؟
یوسف فدای آن جگر پاره پاره‏ات

 اینک ببین که غرق گل بوسه می‏شود
دیوارهای ساده دار الاماره‏ات

 فردای دور اگر که سر از گور بر کنم
سر می‏دهم هزار غزل در هزاره‏ات

 باید دگر بخواب ببیند تو را زمین
آیا شود به خواب ببیند دوباره‏ات؟

 علیرضا قزوه

 

 

 

 حضرت امام

 

 

 

هیچگاه داغت در قلبم کهنه نخواهد شد.

 

هیچ وقت به نبودنت عادت نخواهم کرد.

 

هرگز یادت در ذهنم کمرنگ نخواهد شد.

 

کاش در قیامت با تو و بسیجیانت محشور شوم.

 

***************

 

افسانه یا واقعیت نوشته سال گذشته در مورد حضرت امام