دلتنگی ۳
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۱  
دلتنگم و ديدار تو درمان من است
بی رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هيچ دلی مباد و بر هيچ تنی
آنچ ازغم هجران توبرجان من است