موعود منتظر
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۱  
زحد بگذشت مشتاقي و صبر اندر غمت يارا
به وصل خود دوايي كن دل ديوانه مارا
علاج درد مشتاقان طبيب عام نشناسد
مگر ليلي كند درمان غم مجنون شيدارا
ميلاد سلاله علي و فاطمه(سلام الله عليهما) ،منتظِرمنتظَر، مفرح قلوب مومنين (يومئذ يفرح المؤمنون بنصرالله)و قبله آمال همه عدالت خواهان و حق پرستان بر منتظران طلوع خورشيد جمالش مبارك باد.
به اميد آنكه كه خداوند فرجش را نزديك و نزديكتر بگرداند و هر چه زودتردست آقايمان اشك انتظار را از چشمان خيره به راهمان پاك كند. ان شاءالله
انهم يرونه بعيدا و نريه قريبا