دلتنگی
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۱  
هزاربارم به خشم گفتی بريزمت خون نگفتمت نه
هزار بارت به عجز گفتم که بوسمت پا نگفتی آری