مخالف اين باش اما موافق آن نباش!
ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٤  

 سلام ......

خيلي متاسفم كه كانال اطلاعاتي و منبع مورد وثوقت جاهايي مثل سايت روز آنلاين هستند. اگر واقعا در دشمني و معاندت گردانندگان اين سايت با مردم ايران و امامشان شك داري بگو كه من هم توقع زيادي ازت نداشته باشم.

ببين من هم در زمان دولت آقاي خاتمي و هم در زمان دولت آقاي هاشمي شديدا به دولت و شخص رئيس جمهور معترض بودم اما اين اعتراض و اينكه رئيس جمهور منتخب مردم شخص خوشايند من نبود هيچگاه باعث نشد كه به دامن دشمنان اين مرز و بوم پناه ببرم و با آنها همصدايي كنم و...........

من نمي گويم احمدي نژاد بي عيب و نقص است و نمي گويم تو حق نداري از او متنفر باشي ( هر چند واقعا اگر علت اين كينه را بكاوي شايد دليل منطقي پيدا نكني) اما هر چرندياتي را كه هر كه گفته باشد ( حتي حيواناتي مثل ابراهيم نبوي) صرفا بخاطر اينكه او هم مثل ما مخالف احمدي نژاد است نقل قول كردن و به آنها استناد كردن جز اينكه وزن و اندازه خودت را در حد آنها تنزل دهي سود ديگري ندارد  

 پيشنهاد من به شما معيار قرار دادن امام و ميزان حب و بغض ديگران به آن تجسم دين علوي در قرن معاصر است
 

برايت توفيق و آرامش آرزو مي كنم و براي خودم هم!!