ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٤  

برادر عزيز! شما مگه نخونده اي كه گفته وَيلٌ لِكلّّ هُمَزَةٍ  لُمَزَة؟

شما مگه نمي دوني كه وقتي به ريخت و قيافه يه بنده خدا ايراد مي گيري يا مسخره اش مي كني در واقع داري "عيب نقاش مي كني" ؟

به نظر شما قيافه و "صورت زشت" يا خنده دار٬ عيب و ضعف يک آفريده محسوب می شه يا  "سيرت زشت" و عمل قبيح انسان بايد باعث خجالت و سرافكندگی باشه؟

من اگر بدقيافه و زشت و کوتاه قد و........هستم چه نقشی در آفرينش خودم داشته ام؟ ولی اگر شخصيتی که خدا از روز اول بصورت کاملا قابل انعطاف و صاف و ساده خمير مايه اش را به من داده  که آن را به شکل مطلوبی بسازم و در واقع قسمتی از آفرينش را به من واگذار کرده خوب از کار در نياورم آن وقت است که بايد به اين شخصيتی که مخلوق خود من است خنديد يا گريست!

شما اين جور فکر نمی کنی؟