گريستن و نگريستن
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٥  

یک چشم من از درد جدایی بگریست

چشم دگرم بخیل بود و نگریست

چون روز وصال شد من او را بستم

گفتم نَگریستی نباید نـِگریست