افسوس
ساعت ٧:٤٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۱  
عمری بجز بيهوده بودن سر نکرديم
تقويمها گفنتند و ما باور نکرديم
باران زابر توبه باريديم صد بار
اما بجز دامان خود را تر نكرديم
حتي خيال ناي اسماعيل خود را
همسايه با تصوير يك خنجر نكرديم
..................