دلتنگی۶

در پيله انزوا اسيرم
بيهوده مخواه پر بگيرم
عمريست که در هوایدريا
آواره غربت کويرم
من زاده سرزمين دردم
درمان ترا نمی پذيرم
احوال مرا مپرس ای عشق
بگذار به درد خود بميرم

/ 0 نظر / 2 بازدید