بصیرت

نقل شد:

نگهبانان شریعه قرآن می خواندند از بَر برای همدیگر ،

که مبادا خواب به چشمشان برود و آب به خیمه !

حافظ قرآن بودند !

..........................

خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند.

من که حافظ قرآن هم نیستم !

/ 1 نظر / 15 بازدید
پریا

سلام ..... همه فقط به خاطر دشمنی با عدل علی بود .. خدا به همه ما رحم کنه و کمکمون کنه به بیراهه نریم