جواب جوابيه قبلی!

سلام .....

آقاجون تو رو بخدا کسی که می گه حق داری مخالف کسی باشی اين می شه سينه چاک طرف؟!!!

کسی که می گه طرف بی عيب و نقص نيست اين داره ازش طرفداری کور می کنه؟!!! بابا جون يه ذره انصاف و منطق که آدمو نمی کشه! شما اگه ديدی بخاطر انصاف و منطق سردردی ٬ دل پيچه ای٬ يبوستی٬ لينت مزاجی چيزی عارضت شد من ضامنم!!!

من نمی دونم شما از کجا در مورد خبرنگاران و عکاسان اين سايت ( که لابد جديداْ معنی گردانندگان٬ همين خبرنگاران و عکاسان شده است) و اينکه اين سايت در ايران ثبت شده تحقيق کرده ای ولی بد نيست عکس زير رو هم که از خود سايت گرفته ام به اطلاعات قبليتون اضافه کنيد :

راستی بد نيست که همينجا از نظر مبنايی وضعيت خودمون رو روشن کنيم و گرنه اگر هر کدام در يک محور مختصات جداگانه حرف بزنيم مطلقا به هيچ نتيجه ای نخواهيم رسيد.

بدانيد که مبدا مختصات من امام خمينی است. در حال حاضر من حرفی از انقلاب و ضديت با آن نزده ام اگر چه اين موضوع در جای خودش بسيار حائز اهميت است. من کسانی مثل هودر يا ابراهيم نبوی را ايرانی نمی دانم اگرچه به زبان فارسی حرف بزنند و با همين زبان به امامم توهين کنند. شما می توانيد اين را فاشيسم بناميد و امام را همان پيشوای نازيها فرض کنيد.استثنائا اين قضيه اهميت چندانی ندارد!

کماکان موفق باشيد!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید