پدر يتيمان

امشب سر مهربان نخلی خم شد

در کیسه نان بجای خرما غم شد

در کوچه دور بیوه ای شیون کرد

همبازی کودک یتیمی کم شد

امشب مولا به آنچه آرزویش را داشت رسید.

روزی که پیامبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول او را دوست دارند و او هم خدا و رسول را دوست می دارد.
 روزی که جبرئیل ندا داد: لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار
روزی که در وصف او آیه انما نازل شد
وقتی که پیامبر فرمود ضربه علی در روز خندق از عبادت جن وانس برتر است
روزی که سوره هل اتی بعنوان تکریم او و خانواده اش نازل شد
روزی که پیامبر او را برادر و وصی و وارث خود اعلام کرد
وقتی که  افتخار این را یافت که بعنوان جان پیامبر در مراسم روز مباهله حاضر شود

در هیچکدام از این موقعیتهای استثنایی که تاریخ حتی یکی از آنها را برای کسی غیر علی گواهی نداده است مولا نفرمود رستگار شدم

ولی زمانی که شمشیر آغشته به زهر فرقش را شکافت در آن هنگام فرمود

فزت و رب الکعبه. به خدای کعبه که رستگار شدم.

خدایا ما را هم رستگار کن 

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهدی يوسفی

مولا علی شخصيت بی بديل تاريخ بشر .امسال سخنرانی های محفلی و خانگی انتخاباتی ماه مبارک رمضان فرصتی بهم داد که هرچه ارادت داشتم به مولا را بر زبان بيارم.ياعلی