فرشته؟

يه فرشته اومد و انگشتش رو گذاشت رو قلبم ...


 فرشته که رفت جاي انگشتش شروع به گنديدن کرد

 فاسد شد ... و من مردم

/ 0 نظر / 11 بازدید