فراق

بسی مشکل بود دل کندن از خوبان پس از الفت

هنوز آب از غم یوسف به چشم چاه می آید.

/ 2 نظر / 14 بازدید
پریا

سلام چقدر یادداشت! من فکر میکردم هر وقت به ما سر میزنین آپ میشین. نگو کلی وقته در فراق کسی اشک میریزین و یاد همه هستین جز ما! حالا که اومدم دیدم ه خبر اینجا عیدهای گذشته مبارک یوسف گم گشته به کنعان بازآید, غم مخور

پریا

راستی چرا یه سطل رنگ پاشیدین به بنر وبلاگتون! میدادین به دوقلوها با آبرنگ رنگ میکردن اینجا رو!