روزی که نمي آيد

....................................... می آيی

ومنی را که نيستم

...................................خواهی برد

خواهی برد تا لب چاهی که

.....................................نکنده اند

و به کاروانی که نمی آيد

....................................خواهی فروخت

وبه پدری که ندارم

..............................خواهی گفت

پسرت را اين همه گرگ که می بينی!

................................................. خوردند!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
لیلی.......دیوونه

بعضي ها در اوج عصبانيت به ديگران لبخند ميزنند. بعضي ها در اوج خستگي به ديگران انرژي ميدهند. بعضي ها در اوج نا اميدي به ديگران اميد ميدهند. بعضي ها در اوج نداري به ديگران مي بخشند. بعضي ها در اوج گرفتاري به ديگران كمك ميكنند. بعضي ها روحشان بزرگ است. اينقدر كه آدم از خودش خجالت ميكشد............دوست خوبم دوستت دارم منو دعا کن.........و هميشه بنويس نوشتن يه شور عاشقونست

دل شده

سلام...اميدوارم كه اومدنش اين قدر طول نكشه....حق يارت

صابخونه ات

اينجا چه جوري ميشه از اين چيزهاي عصباني گذاشت. )-X