این پست مخاطب خاص دارد

سلام.

همیشه برای اعتقاداتت و آنچه که به آن اعتقاد نداری حتی، احترام قائل بودم.

ولی خیلی ناراحت شدم که نوشتی : « حالا شما هی برید علف علف کنید!! »

که منظورت عرفه بود ظاهرا ( ویا العفو به احتمال ضعیف)

همین. تمام شد.

/ 0 نظر / 17 بازدید