مخالف اين باش اما موافق آن نباش!

 سلام ......

خيلي متاسفم كه كانال اطلاعاتي و منبع مورد وثوقت جاهايي مثل سايت روز آنلاين هستند. اگر واقعا در دشمني و معاندت گردانندگان اين سايت با مردم ايران و امامشان شك داري بگو كه من هم توقع زيادي ازت نداشته باشم.

ببين من هم در زمان دولت آقاي خاتمي و هم در زمان دولت آقاي هاشمي شديدا به دولت و شخص رئيس جمهور معترض بودم اما اين اعتراض و اينكه رئيس جمهور منتخب مردم شخص خوشايند من نبود هيچگاه باعث نشد كه به دامن دشمنان اين مرز و بوم پناه ببرم و با آنها همصدايي كنم و...........

من نمي گويم احمدي نژاد بي عيب و نقص است و نمي گويم تو حق نداري از او متنفر باشي ( هر چند واقعا اگر علت اين كينه را بكاوي شايد دليل منطقي پيدا نكني) اما هر چرندياتي را كه هر كه گفته باشد ( حتي حيواناتي مثل ابراهيم نبوي) صرفا بخاطر اينكه او هم مثل ما مخالف احمدي نژاد است نقل قول كردن و به آنها استناد كردن جز اينكه وزن و اندازه خودت را در حد آنها تنزل دهي سود ديگري ندارد  

 پيشنهاد من به شما معيار قرار دادن امام و ميزان حب و بغض ديگران به آن تجسم دين علوي در قرن معاصر است
 

برايت توفيق و آرامش آرزو مي كنم و براي خودم هم!!

/ 1 نظر / 14 بازدید
پریا

سلام احسنت ... من چند تا ميل با اين انسان بيشعور ردو بدل کردم .. اونقدر بی شخصیت و حقيره که نگو ... آدمی که دهنش مثل طويله ميمونه وقتی وا می کنه بوی تعفن ميده ... آدم اول برای خوش بايد شخصيت داشته باشه .. آقای خاتمی و هاشمی که هيچ! ما با بوش و شارون که مشکلمون اساس تره .. اما من جايی نديدم يه مسلمون واقعی دهنش رو به حرف زشت وا کنه در موردشون .. از انسانيت به دوره .. کاش آقا زاده هايی که حالا ديگه خودشون آقا شدن و از آقا زادگی خبری نيست . کمی عاقلتر باشن و بد بودن کسی را به استناد آدمهای بی شخصيت نزارن که نشان از شخصيت زشت خودشون خواهد شد .