نگرانم

نگران کسی هستم.

از او بی خبرم.

بايد منتظر بمانم تا خودش خبری به من برساند.

خدا کند که اين کار رابکند. هر چه زودتر بهتر!

/ 0 نظر / 2 بازدید