کند مظلومه ای امشب ز مظلومی پذیرایی

آقاجان بخدا خیلی سخته.

این بغض کم کم داره راه نفس کشیدنمون رو می بنده.

این احساس یتیمی داره خفه مون می کنه.

اون هم یتیمی که انتقام خون پدرش گرفته نشده.

اینها رو می گم چون هیچکس مثل شما نمی دونه یتیم یعنی چی. هیچکس به اندازه شما با یتیمان آشنا نبود.

وای، یتیمان کوفه! یتیمان کوفه!
حسنین! زینبین!..........

به همون خدای کعبه که شما رو رستگار کرد قسمت می دهیم عنایتی کن تا شیعه باشیم.

یا علی مدد.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
پریا

سلام.. چون هیچی نمیتونم بگم پس علی یارت